Author: Cuong_VIMAX

Vai trò của hệ thống hút bụi xi măng trong quá trình sử lý bụi

Vai trò của hệ thống hút bụi xi măng trong quá trình xử lý bụi Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ngày càng mở rộng, nhu cầu sản xuất thị trường công nghiệp ngày càng tăng cao. Trước sự phát triển như vũ bão như vậy, các doanh nghiệp, tổ chức, nhà nước […]

Read more
Xây dựng hệ thống hút bụi gỗ bằng Cyclone dành cho nhà xưởng

Xây dựng hệ thống hút bụi gỗ bằng Cyclone dành cho nhà xưởng Giới thiệu về hệ thống hút bụi gỗ Cyclone Hệ thống hút bụi gỗ nói chung sử dụng nguyên lý lọc ly tâm cho loại bụi thô, cụ thể là sử dụng những loại Cyclone lọc bụi. Với các loại bụi mịn […]

Read more