Vai trò của Quạt tăng áp cầu thang bộ thoát nạn trong PCCC

Quạt tăng áp thoát hiểm để làm gì ?

Quạt tăng áp cầu thang bộ thoát nạn hoạt động khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra lúc này cảm biến chênh áp cầu thang sẽ làm nhiệm vụ đo áp suất tại cầu thang và áp suất hành lang để điều khiển quạt chạy nhanh hơn hút khói qua bên ngoài qua hệ thống thông gió .

Người thoát hiểm sẽ chạy theo cầu thang thoát hiểm mà không bị khói làm ngạt do quạt thổi làm tăng áp suất cầu thang . hệ thống quạt tăng áp cầu thang Nếu không có các cảm biến đo chính xác sự chênh áp từ cảm biến chênh áp cầu thang của các khu vực thì hậu quả sẽ rất lớn khi có hỏa hoạn .

Nguyên lý Hệ thống quạt tăng áp

Khi xảy ra cháy Quạt tăng áp sẽ đưa không khí vào cầu thang đẩy khói bụi thoát ra ngoài . Người thoát hiểm mở cửa thoát hiểm của cầu thang bộ – cửa này sẽ được đóng tự động bằng bản lề thủy lực để khói bụi không thoát ra cầu thang .

Tất nhiên ít nhiều sẽ có một ít khói bụi thoát qua cửa này , một cửa khác được van điều chỉnh và cảm biến chênh áp cầu thang điều khiển chỉ mở trong áp lực chênh áp cho phép .

Khói sẽ được tập trung tại hành lang tòa nhà , biến tần sẽ điều khiển quạt hút trên trần nàh để hút khói bụi ra ngoài qua hệ thống thông gió .

Đối với cầu thang kín cần được tạo áp 20-50 Pa để khói không xâm nhập vào cầu thang . Tại Việt Nam thì tiêu chuẩn là 20Pa . tiêu chuẩn bs en 12101 6 2005 về tăng áp cầu thang Số lượng cửa được mở khi cháy xảy ra là một cửa tại trần trệt và một cửa tại tầng bị cháy để đảm bảo áp suất cầu thang luôn lớn hơn các khu vực khác .

Giá trị 20Pa là một giá trị rất nhỏ mà khống có nhiều thiết bị có thể đo được . Thường chúng ta phải chọn cảm biến chênh áp cầu thang có dãy đo 0-25 Pa hoặc 0-50 Pa.

Giả sử chúng ta cài đặt cho hệ thống chênh áp cầu thang là 20Pa nhưng cảm biến chênh áp cầu thang đo được giá trị lớn hơn 20Pa thì lúc này cảm biến chênh áp cầu thang sẽ gửi tín hiệu 4-20mA về tủ điều khiển .

Từ tủ điều khiển sẽ điều tiết cho van giảm áp đạt được giá trị 20 Pa

http://quatlammat.org/tam-quan-trong-cua-cam-bien-chenh-ap-cau-thang.html